Tmi Laiko | FI-1437275-3 | www.laiko.fi | info@laiko.fi     Suomi / Finnish / Finska Englanti / English / Engelska Ruotsi / Swedish / Sverige


PRODUKTER


Vuoksiviiksi - Fishwhisker

Ett dubbeldragslås med spirallänkar för trolling. Ett resultat av produktutveckling i samarbete med finska trollare.

Under hundratals testtimmar har vi utvecklat ett lätthanterligt och fiskande Vuoksiviiksi-dubbeldragslås med spirallänkar gjort av syrabeständig rev. På Vuoksiviiksi finns det tafsar som är gjorda av mycket hållbart material som låter tafsarna simma bra.

Vuoksiviiksi – Fishwhisker fungerar bra i precisiontrolling av alla rovfiskar.
Vuoksiviiksi-dubbeldragslås är en lätthanterligt apparat som gör det möjligt att dra två beten på samma rev. På det här sättet skapar man en stimeffekt som lockar rovfiskar.
Den möjliggör även dragande av ett sänke eller ett sänkedrag och en wobbler på samma rev.


Det är möjligt att åstadkomma en situation där en wobbler som imiterar en rovfisk jagar ett bete som imiterar en liten fisk.
Ett mycket effektivt sätt att fiska all rovfisk är att använda en kombination av Vuoksiraksi och ett sänke eller ett sänkedrag på Vuoksiviiksi. Vid användning av Vuoksiraksi rekommenderar vi användning av ett längre rev än normalt (ungefär 1 meter lång) på den övre spetsen. På detta sätt åstadkommer man en roterande rörelse på Vuoksiraksi.

(Obs. Sänkena och betena som syns på bilderna ingår inte i priset)

Fördelar med Vuoksiviiksi

+ Man undviker revar som i vattnet trasslar sig i varandra och besvärliga bindningar av lekare och revtafsar.

+ Det är lätt att ta en välsimmande, liten fiskande och flytande wobbler eller bete med crankbait, sänkedrag eller sänke nära bottnet.

+ Använt med sänke är det mycket sällsynt att apparaten fastnar i bottnet eftersom den andra spetsen håller betet löst från bottnet.

+ Det är lätt att skapa en stimeffekt

+ Man kan pröva olika kombinationer, till exempel gädd- och gösfluga eller jig tillsammans med en wobbler+ Vuoksiviiksi gör att beten simmar på ett sätt som lockar fisk. Den åstadkommer större vibrationer i vattnet vilket fäster rovfiskens uppmärksamhet.

+ Man kan dubbelt snabbare än med enkelt bete finna vilka färger och beten som tilltalar fisken.

+ På Vuoksiviiksi är det lätt att byta tafsar och rev av annan längd.BRUKSANVISNING
Fäst Vuoksiviiksi i reven först när du är i båten. Fäst till exempel två wobblers i låsen på Vuoksiviiksi. Lägg Vuoksiviiksi-betekombinationen försiktigt ned i vattnet. Du kan börja fiska. Undvik kastande.

EU-Modell nummer:
000596291-0001
Laikoviiksi - Strong Fishwhisker

Vi har utvecklat en annan version av Vuoksiviiksi, närmast enligt önskemål av de finska topptrollarna samt i Norge och Sverige laxfiskande trollare.
På den andra spetsen är tafsen ungefär 5-7 cm lång och på den andra tafsen är den t. o. m. 32-40 cm lång. Materialet är en mycket stark Graphite-Metal lina. I Graphite Metal –linan förenas flerfiberlinans och ståltafsens bästa egenskaper. Linan är mycket smidig och den låter beten simma bra.

Man fäster tafsen vid spetsarna med en låslekare. På den andra änden finns det ett mycket slitstarkt wobblerlås, crosslock.

Under tillverkningen har vi inte användt holkar utan Graphite Metal –linan är bunden i låsen för hand. På detta sätt har vi ökat hållbarheten.


På Laikoviiksi är beten längre från varandra. I vissa situationer kan det vara till hjälp, beroende på förhållandena och hur fisken äter.

BRUKSANVISNING
Fäst Laikoviiksi i reven först när du är i båten, med hjälp av en låslekare. Fäst till exempel två wobblers i låsen på Laikoviiksi. Lägg Laikoviiksi-betekombination försiktigt ned i vattnet. Du kan börja fiska. Undvik kastande. Om tafsen tvinnas är det lätt att räta ut den genom att dra den några gånger mellan fingrarna.


© Laiko